Skip to content

Ledningsförändring i Cloetta

Danko Maras, CFO, har beslutat sig för att lämna Cloetta för att tillträda en roll som CFO i ett annat bolag. Han kommer att lämna Cloetta efter Q2-rapporten i juli 2018. Arbetet med att hitta hans ersättare har redan påbörjats i linje med Cloettas process för sucessionsplanering.

”Danko Maras har spelat en avgörande roll i omvandlingen av koncernen och i att bygga Cloettas starka finansiella position. Han har även varit tillförordnad VD under 2016-2107 och skötte överlämningen till mig när jag blev VD för ett år sedan på ett mycket bra sätt. Jag vill därför uttrycka vår uppriktiga tacksamhet och uppskattning för hans engagemang och utmärkta arbetsinsatser under hans åtta år i bolaget”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD Cloetta.
“Efter åtta intensiva år där jag haft möjligheten att vara med på resan som gjort Cloetta till ett ledande konfektyrbolag, känner jag att det nu är dags att ta mig an nya utmaningar utanför Cloetta. Jag hade också nöjet att under en interimsperiod leda Cloetta som VD, något som inte hade varit möjligt utan det team som stödde mig. Jag är stolt över vad vi som team har uppnått och jag är övertygad om att Cloetta har den grund som krävs för lönsam tillväxt,” säger Danko Maras.
 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2018 kl. 18.30 CET.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.