Skip to content

Smakpanel

Cloettas Smakpanel

Cloetta Sverige AB erbjuder vissa personer möjlighet att delta i en smakpanel där medlemmar får möjlighet att påverka Cloettas nya produkter. Cloetta skickar ut produktprov till medlemmar som därefter får bedöma produkten ur ett smakperspektiv samt lämna förslag på namn för produkten. Följande villkor gäller för dig som vill bli medlem i smakpanelen:

Medlemskap

Som medlem i Cloettas Smakpanel är du inte anställd av Cloetta. Varje deltagartillfälle betraktas som ett enskilt uppdrag. Cloetta har ingen skyldighet att bjuda in dig och du har ingen skyldighet att delta.

Om du är anställd hos en konkurrent till Cloetta eller om någon av dina familjemedlemmar är anställd hos någon av Cloettas konkurrenter äger du inte rätt att anmäla dig till Smakpanelen. Cloettas konkurrenter inkluderar bland annat (men inte begränsat till) Fazer, Tom’s, Mondelez, Orkla, Mars/ Wrigley, Nestlé, Ferrero, Perfetti, Haribo, och Lindt & Sprüngli.

Medlemmar får endast registrera sig i Smakpanelen en gång. Cloetta kan komma att kontrollera att den angivna informationen stämmer. Cloetta har rätt att med omedelbar verkan exkludera medlemmar som, baserat på deras registrerade data, kan säkerställas vara dubbletter, ha koppling till våra konkurrenter eller ha angett felaktig information.

Både du och Cloetta äger rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap i Smakpanelen. Om du inte längre vill delta kan du avsluta ditt konto i vårt administrationsverktyg eller meddela oss på panel.sverige@cloetta.se.

Bokning, bekräftelse och svar på undersökningsfrågor

När vi har en eller flera produkter som vi behöver hjälp att bedöma kommer vi i första hand att kontakta medlemmar i Smakpanelen. Vi kommer att nå dig med hjälp av de kontaktuppgifter du tillhandahåller oss, vanligtivs via e-post. Du får alltid en bekräftelse om du väljs ut.

Det är frivilligt att delta i alla undersökningar. Om du anmäler dig och blir inbjuden till ett test åtar du dig att besvara undersökningsfrågor själv utan att prata med eller fråga andra personer. Du ger genom detta avtal oss en fri och oåterkallelig rätt att nyttja de svar på undersökningsfrågorna som du tillhandahåller Cloetta för de ändamål som Cloetta bestämmer.

Ersättning

Deltar du i en undersökning får du i de flesta fall en ersättning. Ersättningens storlek och vilken form av ersättning det är fråga om anger vi i inbjudan eller vid bokningsbekräftelse.

Förberedelse

Oftast behöver du inte förbereda dig för ditt deltagande. Är det ett smaktest du ska delta i är det viktigt att dina smaklökar är i bra form, vi rekommenderar därför att du undviker att röka, snusa samt äta smakrik mat/dryck en timme innan.

Vad får du inte göra under ett prov?

Det är inte tillåtet att:

  • Fotografera produkter
  • Dela information/foto om produkterna du har testat i sociala medier eller i andra kanaler

Allergier och specialkost eller dieter

Det är ditt ansvar att avgöra vilka livsmedel du inte tål eller kan äta av religiösa, moraliska eller andra skäl. Vid inbjudan till ett prov listar vi vilka allergener produkterna innehåller och om det är passande för en viss diet eller inte. Vi kan alltid ta fram en innehållsförteckning om du är osäker. Även om vi har en innehållsförteckning kan vi inte alltid svara på frågor om tillverkningsprocesser för enskilda ingredienser etc. Om du inte vill/kan delta i ett test på grund av dess innehåll får du inte ersättning.

Håll information om produkter för dig själv

De produkter du får del av via Smakpanelen kan vara nya produkter som Cloetta överväger att börja sälja eller förändringar i recept av befintliga produkter. Information om icke-offentliggjorda produkter är känsligt för Cloetta och kan ha påverkan på Cloettas verksamhet. Det är därför viktigt att du inte lämnar information om de produkter du får provsmaka eller kommentera som medlem av Smakpanelen till familj eller vänner.

Personuppgifter

För att administrera ditt medlemskap i kommer vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa närmare om vår personuppgiftsbehandling i PDFen nedan.