Skip to content

Offentliggörande av ändrat antal aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 
I mars 2012 har 330 834 nya B-aktier emitterats till följd av konvertering av konvertibler inom ramen för det personalkonvertibelprogram som beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2009. Som tidigare har offentliggjorts kommer någon ytterligare konvertering inte att ske i programmet.
Aktiekapitalet i Cloetta uppgår per den 30 mars 2012 , d v s före ökningen av aktiekapitalet till följd av pågående företrädesemission, till 949 366 995 kronor, fördelat på 2 360 000 A-aktier och 187 513 399 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 211 113 399.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel. 070 190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2012 kl. 16.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se