Skip to content

Offentliggörande av ändrat antal aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 
I april 2012 har Cloetta emitterat 9 440 000 A-aktier och 89 305 900 B-aktier i samband med att den företrädesemission, som beslutades av styrelsen den 7 mars 2012, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 februari 2012, registrerades hos Bolagsverket.
Aktiekapitalet i Cloetta uppgår per den 30 april 2012 till 1 443 096 495 kronor, fördelat på 11 800 000 A-aktier och 276 819 299 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 394 819 299.
Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel. 070 190 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 15.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se