Skip to content

Offentliggörande av Cloettas noteringsprospekt

Som tidigare meddelats noteras Cloetta AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm med första handelsdag den 16 februari 2009.
Ett prospekt inför noteringen finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.cloetta.se.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2009 klockan 11.30.