Skip to content

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 
I februari 2012 har Cloetta emitterat 165 186 924 nya C-aktier i samband med fullföljande av samgåendet med LEAF. Därutöver har 26 063 nya B-aktier emitterats till följd av konvertering inom ramen för det personalkonvertibelprogram som beslutades vid en extra bolagsstämma den 20 mars 2009.
Aktiekapitalet i Cloetta AB (publ) uppgår per den 29 februari 2012 till 947.712.825 SEK, fördelat på 2 360 000 A-aktier, 21 995 641 B-aktier och 165 186 924 C-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 210.782.565.
För ytterligare information vänligen kontakta
Jacob Broberg, Senior Vice President Communications and Investor Relations, Cloetta,
0701 90 00 33.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 februari 2012 klockan 16.00.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.
Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se