Skip to content

Inköp

För våra viktigaste råvaror bestäms priset på den europeiska råvarubörsen, antingen direkt som i fallet med kakao eller indirekt som för glukossirap, vars pris påverkas av priset på vete och korn. Det innebär att inköpskostnaderna för dessa råvaror är beroende av marknadens prissättning. Cloetta har en central inköpsavdelning som kan göra effektivare inköp både genom att konsolidera och utnyttja lokala inköpsmöj­ligheter. Den centrala inköpsavdelningen förköper i allmänhet de viktigaste råvarorna, så att det finns tillgång på råvaror för motsvarande sex till nio månaders produktion. Därigenom skapas också förutsägbarhet i pris och ekonomiskt utfall eftersom förändrade priser slår igenom på Cloettas inköpskostnader med viss fördröjning. Det innebär att Cloetta oftast undviker tillfälliga prisändringar på råvarumarknaden. 

Fördelning av kostnaderna för råvaror och förpackningar, %, 2023