Skip to content

Tillverkning

Samtliga av Cloettas fabriker är certifierade enligt BRC:s globala standard för livsmedelssäkerhet, en internationell standard som beskriver kraven för att hantera produktsäkerhet, integritet, lagefterlevnad och kvalitet samt operativa kontroller inom livsmedelsindustrin. För att stödja och underlätta att BRC- och EU-regler följs har Cloetta även utvecklat en egen manual för God tillverkningspraxis (GMP), anpassad och uppdaterad med de bästa referensstandarderna för livsmedelsindustrin, vilken implementeras i alla fabriker.

Cloetta har sju fabriker och vi använder oss även av tredjepartsleverantörer för delar av produktionen. Vi ställer samma höga kvali­tetskrav på externa tillverkare som gäller för produktion i våra egna fabriker.
Externa till­ verkare utvärderas och testas regelbundet.

Ryggraden i verksamheten är vårt Leading Performance Program (CLPP) med visionen att skapa den perfekta fabriken. Målet med programmet är att skapa en pålitlig, engagerande och hållbar miljö där våra medarbetare tar ansvar för att genomföra förbättringar. Programmet förbättrar effektiviteten, minskar avfall och spill samt bidrar till ökad flexibilitet och kapacitet i fabrikerna. Programmet innebär även förbättrad operativ excellens samt strategiska investeringar för att modernisera fabriksnätverket.

Vi har ett centralt ledningssystem för att säkerställa ett standardiserat arbetssätt i verksamheten. På varje anläggning finns ett lokalt anpassat ledningssystem som är kopplat till det centrala. Centrala policyer, mål och procedurer definieras och verkställs på lokal nivå. Ledningssystemen innefattar hälsa och säkerhet, miljö samt kvalitet och produktsäkerhet. Utgångspunkt för ledningssystemen är internationella standarder som BRC global standard för livsmedelssäkerhet, ISO 14001, SMETA samt Rainforest Alliance och RSPO för återkommande riskbedömningar och ständiga förbättringar. Kärnan i dessa standarder syftar till att förbättra verksamhetsprocessens resultat och förväntade utfall.

Produktion per fabrik under 2023

Totalt 101 354 ton

Fabriksort Certifiering
Levice, Slovakien Rainforest Alliance, BRC global standard för livsmedelssäkerhet, IFS Food, RSPO, SMETA
Ljungsbro, Sverige BRC global standard för livsmedelssäkerhet, ISO 14001, RSPO, Rainforest Alliance, Koscher
Roosendaal (Spoorstraat), NL BRC global standard för livsmedelssäkerhet
Turnhout, Belgien BRC global standard för livsmedelssäkerhet, ISO 14001, SMETA
Roosendaal (Borchwerf), NL Rainforest Alliance, IFS, GMP, RSPO och BRC global standard för livsmedelssäkerhet, SMETA
Sneek, NL IFS, GMP och BRC global standard för livsmedelssäkerhet samt ISO 14001, SMETA
Dublin, Irland BRC global standard för livsmedelssäkerhet samt ISO 14001, SMETA