Skip to content

Omvandling av A-aktier till B-aktier i Cloetta AB (publ)

På begäran av AB Malfors Promotor (”Malfors”) har Cloetta idag omvandlat 1 938 386 A-aktier i Cloetta som innehas av Malfors till B-aktier. Malfors har därmed nedbringat sin röstandel i Cloetta till 39,9% i enlighet med Malfors åtagande gentemot CVC och Nordic Capital i samband med Cloettas samgående med Leaf Holland B.V. tidigare i år.
Antalet A-aktier i Cloetta har efter omvandlingen minskat från 11 800 000 till 9 861 614 medan antalet B-aktier har ökat från 276 819 299 till 278 757 685. Antalet röster i Cloetta har efter omvandlingen minskat med 17 445 474 röster. Aktiekapitalet och det totala antalet utestående aktier är oförändrat.
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, +46 70 190 00 33.
Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com
Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, +46 70 190 00 33.