Skip to content

Tredje kvartalet 2012: Ett steg i rätt riktning

VD Bengt Baron kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet: ”Efter ett relativt svagt första halvår visar det tredje kvartalet att vi är på rätt väg…

Delårsrapport Q3 2012 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 159 Mkr (1 124). Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (129). Den underliggande nettoomsättningen minskade med 3,2 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.