Skip to content

Uppdaterad information gällande Cloettas årsstämma den 2 april

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset (COVID-19), avser Cloetta att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman den 2 april 2020.

Cloetta värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande och anser att det är viktigt att begränsa risken för smitta. Enligt Folkhälsomyndigheten finns det nu en samhällsspridning av coronaviruset i Sverige, framförallt i Stockholm, och personer som är över 70 år samt personer som inte känner sig friska uppmanas att stanna hemma.
Med anledning av det rådande läget, och i syfte att minimera antalet deltagare, uppmanar Cloetta därför sina aktieägare att inte delta personligen vid årets stämma och att istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Relevanta dokument för att delta via ombud finns tillgängliga för nedladdning via följande länk.
För att minimera risken för potentiell smittspridning, kommer årsstämman hållas så kort som möjligt. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, externa gäster bjuds inte in, och deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att hållas nere. Därutöver, för att ytterligare förkorta stämmans längd, kommer ingen förtäring eller produktprover att erbjudas i samband med årsstämman.
Inregistrering kommer att ske 30 minuter innan mötets öppnande. Cloettas årsstämma börjar kl 15.00 den 2 april 2020.
Cloetta följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. För aktuell information om coronaviruset hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens webbsida.
 
Mediakontakt
Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.