Skip to content

Valberedning 2012

Valberedningen bestod av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, valberedningens ordförande, utsedd av Malfors Promotor
  • Thomas Ehlin, utsedd av Nordea Fonder
  • Eva Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
  • Johan Hjertonsson, utsedd av styrelsen för Cloetta AB *

 

* Johan Hjertonsson utträdde ur Cloettas styrelse i samband med att valet av nya styrelseledamöter blev giltigt den 16 februari 2012. Styrelsen utsåg den 16 februari 2012 Lennart Bylock till styrelsens representant i valberedningen inför årsstämman 2013.