Skip to content

Valberedning 2013

Cloettas valberedning inför årsstämman 2013
I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.

Valberedningen inför årsstämman den 11 april 2013 utsågs den 11 oktober 2012 och består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Andreas Näsvik, utsedd av Cidron Pord S.á.r.l. (Nordic Capital Fund V)
  • Gustaf Martin-Löf, utsedd av Godis Holdings S.á.r.l. (CVC Capital Partners)
  • Lennart Bylock, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2013 per e-post till valberedningen@cloetta.com