Skip to content

Valberedning 2014

Cloettas valberedning inför årsstämman 2014.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.
Valberedningen inför årsstämman den 29 april 2014 utsågs den 15 oktober 2013 och består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
  • Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder
  • Stefan Jacobsson, utsedd av Cidron Pord S.á.r.l. (Nordic Capital Fund V) och Godis Holdings S.á.r.l. (CVC Capital Partners)
  • Lennart Bylock, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 per e-post till valberedningen@cloetta.com