Skip to content

Valberedning 2015

Cloettas valberedning inför årsstämman 2015.
I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.
Valberedningen inför årsstämman den 23 april 2015 utsågs den 1 september 2014 och består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF och AMF Fond
  • Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder
  • Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 per e-post till valberedningen@cloetta.com