Skip to content

Valberedning 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2018.
Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Dan Riff, utsedd av Wellington Management
  • John Strömgren, utsedd av Carnegie Fonder
  • Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2018 kommer att äga rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2018 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.