Skip to content

Valberedning 2020

Cloettas valberedning inför årsstämman 2020.
Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Isabelle De Gavoty, utsedd av Axa IM
  • Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
  • Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 2 april 2020 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2020 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.