Skip to content

Valberedning 2021

Cloettas valberedning inför årsstämman 2021.
Valberedningen består av följande ledamöter:
Lars Schedin, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Stefan Johansson, utsedd av PRI Pensionsgaranti
Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
Mikael Norman, utsedd av styrelsen för Cloetta AB
Cloettas årsstämma 2021 kommer att äga rum tisdagen den 6 april 2021 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2021 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2021 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.