Skip to content

Valberedning 2022

Valberedningen består av följande ledamöter:
Lars Schedin, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder
Stefan Johansson, utsedd av PRI Pensionsgaranti
Mikael Norman, utsedd av styrelsen för Cloetta AB
 
Cloettas årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 6 april 2022 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2022 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.