Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2016 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna. 
Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2016.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
  • Pehr-Olof Malmström, utsedd av Danske Capital
  • Caroline Sundewall, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2016 kommer att äga rum tisdagen den 12 april 2016 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.