Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2017 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2017.
Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
  • John Strömgren, utsedd av Carnegie Fonder
  • Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
  • Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2017 kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2017 i Stockholm.
Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2017 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.