Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2018 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2018.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Dan Riff, utsedd av Wellington Management
John Strömgren
, utsedd av Carnegie Fonder
Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2018 kommer att äga rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2018 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.