Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2020.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Olof Svenfelt, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Isabelle De Gavoty, utsedd av Axa IM
Johan Törnqvist, utsedd av Ulla Håkanson
Lilian Fossum Biner, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2020 kommer att äga rum torsdagen den 2 april 2020 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2020 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt
Frans Rydén, Chief Financial Officer, 08-527 288 27.