Skip to content

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2022.

Valberedningen består av följande ledamöter:
Lars Schedin, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Jan Särlvik, utsedd av Nordea Fonder
Stefan Johansson, utsedd av PRI Pensionsgaranti
Mikael Norman, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2022 kommer att äga rum onsdagen den 6 april 2022 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att senast den 31 januari 2022 skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 per e-post till valberedningens ordförande valberedningen@cloetta.com.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.