Skip to content

Valberedningen föreslår Malin Jennerholm till ny styrelseledamot i Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse. Valberedningen föreslår att Malin Jennerholm väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman som äger rum den 6 april 2022.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter, Mikael Norman, Mikael Aru, Patrick Bergander, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt samt att Malin Jennerholm väljs till ny styrelseledamot. Mikael Norman föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Malin Jennerholm har lång erfarenhet av livsmedels- och konfektyrindustrin och är för närvarande Advisory Board Member vid Food For Progress samt styrelseledamot i Sweden Food Arena och Livsmedelsföretagen. Malin Jennerholm har tidigare varit bl.a. VD för Orkla Confectionery & Snacks Sverige, General Manager Professional Nordics vid Jacobs Douwe Egberts samt innehaft flera positioner vid Mondelēz International och Kraft Foods. Malin Jennerholm är född 1970 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod utökas med en ledamot och uppgår till åtta personer.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.cloetta.com.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida.

Årsstämman äger rum onsdagen den 6 april 2022.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.