Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse för Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lilian Fossum Biner, Mikael Aru, Lottie Knutson, Mikael Norman, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Adriaan Nühn har avböjt omval.

Lilian Fossum Biner föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen Alan McLean Raleigh som ny styrelseledamot.

Alan McLean Raleigh har en gedigen bakgrund från den snabbrörliga konsumentvarubranschen, senast från Unilever där han var Executive Vice President, Personal Care Supply Chain. Under mer än 30 år innehade han flera olika tillverknings-, teknik- och affärsomställningsroller inom Unilever. Han är styrelseledamot i Robinson Packaging plc. Alan McLean Raleigh, född 1959 är brittisk medborgare. Han har en kandidatexamen i produktionsteknik och produktionsledning från Universitetet i Strathclyde.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com

Årsstämman äger rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 17.00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.