Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse för Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Lilian Fossum Biner, Mikael Aru, Lottie Knutson, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt. Mikael Norman har avböjt omval.

Lilian Fossum Biner föreslås bli omvald som styrelsens ordförande. Därutöver föreslår valberedningen Patrick Bergander som ny styrelseledamot.

Patrick Bergander är sedan 2014 VD för RSA Scandinavia (Codan/Trygg-Hansa) och har också varit CFO för samma bolag. Han har tidigare innehaft flera roller inom Electrolux, bl a som CFO för Asia Pacific och Head of Group Business Control. Han har också arbetat inom IF Försäkring samt som revisor och konsult på Arthur Andersen. Patrick Bergander är född 1971 och har en civilekonomexamen från Stockholms universitet.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att det registrerade revisionsbolaget PwC ska väljas till ny revisor. PwC har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara huvudansvarig revisor om PwC väljs som revisor.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com

Årsstämman äger rum torsdagen den 4 april 2019 i Stockholm.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.