Skip to content

Valberedningens förslag till styrelse i Cloetta AB

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju, vilket innebär en ökning med en ledamot. Omval föreslås av nuvarande styrelseledamöterna Adriaan Nühn, Lottie Knutson, Mikael Svenfelt och Mikael Norman. Caroline Sundewall och Olof Svenfelt har avböjt omval.
Därutöver föreslår valberedningen att Lilian Fossum Biner, Camilla Svenfelt och Hans Porat väljs som nya styrelseledamöter. Lilian Fossum Biner föreslås till ny styrelseordförande.
”Vi är mycket glada över att kunna föreslå att Lilian Fossum Biner väljs till ordförande i Cloettas styrelse. Hon känner Cloetta väl och har en gedigen erfarenhet från konsumentvarubolag”, säger Christer Wagenius, valberedningens ordförande.
Lilian Fossum Biner var styrelseledamot i Cloetta AB åren 2013-2014. Hon är styrelseledamot i Oriflame Cosmetics, Thule Group, Nobia, LE Lundbergföretagen, a-connect samt Givaudan. Hon har arbetat på Electrolux och Axel Johnson. Lilian Fossum Biner, född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
Hans Porat har varit VD och koncernchef i Nolato AB åren 2008-2016. Han har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom ABB, Trelleborg samt Gadelius. Han är styrelseledamot i Nolato, Lindab och Autoropa. Hans Porat, född 1955, är utbildad Bergsingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
Camilla Svenfelt är styrelseledamot i AB Malfors Promotor och suppleant i Hjalmar Svenfelts Stiftelse. Hon arbetar som redovisningsansvarig i AB Malfors Promotor. Camilla Svenfelt, född 1981, har en Fil. kand. från Stockholms Universitet.
”Cloetta har under mina år som ordförande etablerat sig som ett stabilt börsbolag med många nya aktieägare. Vi har också rekryterat en ny VD internt när företrädaren valde att lämna. Detta har skett samtidigt som lönsamheten ökat och vi nu återigen kan föreslå en utdelning till aktieägarna”, säger Caroline Sundewall, styrelseordförande.
Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning framgår på Cloettas hemsida www.cloetta.com
Årsstämman äger rum tisdagen den 12 april 2016 i Stockholm.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2016 klockan 08.00.

Mediakontakt

Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.