Skip to content

Årsstämma 2024

Cloettas årsstämma kommer att äga rum den 9 april 2024. Cloetta planerar att hålla årsstämman i Bonnier Fastigheter Konferens, Torsgatan 21, Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman den 9 april 2024 ska skriftligen begära detta hos styrelsen under adress:

Cloetta AB

Att: Styrelsen

Box 2052, 174 02 Sundbyberg, Sverige

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 20 februari 2024.