Skip to content

Cloettas hållbarhetsarbete utvecklas

Cloetta vill bygga långsiktigt hållbara värden genom att växa som företag och samtidigt säkerställa att såväl människor som miljö påverkas positivt.

Cloettas hållbarhetsåtaganden bygger på tre delar; ökat välbefinnande, minskad miljöpåverkan och hållbara inköp. För alla prioriterade områden finns handlingsprogram samt mål och nyckeltal.
I Cloettas Hållbarhetsrapport 2016 redovisas att de flesta av Cloettas miljörelaterade nyckeltal under året har förbättrats eller är oförändrade i förhållande till tidigare år.
I syfte att förbättra rapporteringen av hållbarhetsfrågor har årets hållbarhetsrapport granskats av revisionsfirman KPMG. Cloettas ambition är att uppfylla internationella standarder, och hållbarhetsrapporten är därför upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.
Ladda ner Cloettas Hållbarhetsrapport 2016 nedan.