Skip to content

Delårsrapport kvartal 3, juli – september 2014

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,1 procent till 1 303 Mkr (1 194) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,9 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 178 Mkr (131).
  • Underliggande EBIT uppgick till 178 Mkr (160).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75 Mkr (54).
  • Nettoskuld/underliggande EBITDA uppgick till 4,5 ggr (4,4). Amorteringar av lån om 34 Mkr har gjorts under kvartalet.
  • Den 5 november tecknade Cloetta ett avtal med Coop Sverige AB om att förse dem med ett nytt lösgodiskoncept med start 2015.

Kontakter

  • Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, 070-190 00 33
  • Danko Maras, Chief Financial Officer, 076-627 69 46