Skip to content

Förslag från valberedningen i Cloetta AB – föreslår Morten Falkenberg till ny styrelseordförande

Cloettas valberedning har informerat bolaget om sitt förslag till årsstämman avseende styrelse. Valberedningen föreslår att Morten Falkenberg väljs till ny ledamot i styrelsen och styrelsens ordförande vid årsstämman som äger rum tisdagen den 9 april 2024.  

Valberedningen föreslår omval av de nuvarande ledamöterna Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt, Mikael Svenfelt och Pauline Lindwall samt att Morten Falkenberg väljs till ny ledamot i styrelsen och dess nya ordförande. Som tidigare kommunicerats har nuvarande styrelseordförande Mikael Norman avböjt omval.

Morten Falkenberg är en mycket erfaren och rutinerad ledare med 35 års gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom dagligvaruhandeln, telekom/tech och sällanköpsvaruföretag. Han var VD och koncernchef för Nobia från 2010 fram till sin pensionering 2019.

Dessförinnan har Morten innehaft ledande positioner på både senior och koncernledningsnivå inom Electrolux, Tele Denmark och Coca-Cola och har bott utanför sitt hemland Danmark i USA, Israel, Norge och Sverige. Morten är för närvarande styrelseledamot i Ansell Ltd och Duni AB.

Morten Falkenberg är oberoende både i förhållande till Cloettas större aktieägare och till bolaget och dess ledning.

Valberedningens förslag innebär att antalet ledamöter förblir sju (7) för den kommande mandatperioden.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman. Förslagen och motiveringen till förslag om styrelsens sammansättning kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.cloetta.com, i god tid före årsstämman.

Information om vilka personer som ingår i Cloettas valberedning finns tillgänglig på Cloettas hemsida.

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök www.cloetta.com/sv/media/.

Kontaktpersoner för ytterligare information 
Lars Schedin, Ordförande i valberedningen   
Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör

+46 766 96 59 40
Email: ir@cloetta.com