Skip to content

Möjliggöra levnadsinkomster

cloetta-enabling-image

Överbrygga inkomstklyftan för kakaoodlare: The Living Income Module

Cirka 87 procent av de hushåll som odlar kakao i Elfenbenskusten, en av världens ledande kakaoproducenter, tjänar inte en inkomst som det går att leva på. Att förbättra försörjningsmöjligheterna för kakaoodlarna är avgörande för att skapa en värld där människor och natur kan utvecklas.

Innovativt samarbete

Cloetta deltar i ett tvåårigt pilotprojekt som drivs av Rainforest Alliance för att testa ett verktyg som ska underlätta för företag att betala ersättning direkt till kakaoodlarna och därmed bidra till levnadsinkomster för kakaobönderna.

Direktstöd till kakaobönder

Projektet bygger på blockchain-teknik för öppenhet och spårbarhet på en Farmer Connect-plattform. Med verktyget kan vi beräkna, skicka och spåra betalningar direkt till kakaoodlarna. På så sätt hoppas vi kunna skapa blomstrande landsbygdssamhällen, lindra fattigdomen och därmed minska förekomsten av barnarbete samt förbättra miljömässigt hållbara jordbruksmetoder.

Transparens och värdeskapande

The Rainforest Alliance projekt adresserar två problem: böndernas låga inkomster samt värdefördelningen i försörjningskedjan för kakao. Verktyget söker nya lösningar på dessa utmaningar, dels genom att möjliggöra direktbetalningar, dels genom att låta företag följa framstegen mot att överbrygga inkomstklyftan. Läs mer om projektet på www.rainforest-alliance.org.