Skip to content

Aktieägare

Per den 30 november 2022
  Röster, % Kapital, % Totalt antal aktier Antal A-aktier Antal B-aktier
Aktiebolaget Malfors Promotor 41,0 30,5 87 929 542 5 729 569 82 199 973
LSV Asset Management 3,0 3,5 10 238 148 0 10 238 148
Dimensional Fund Advisors 2,5 3,0 8 509 691 0 8 509 691
La Financiére de l´Echiquier 2,1 2,5 7 234 768 0 7 234 768
Vanguard 2,0 2,4 6 940 401 0 6 940 401
Arrowstreet Capital 1,7 2,0 5 657 407 0 5 657 407
Avanza Pension 1,5 1,8 5 171 314 0 5 171 314
Ulla Håkanson 1,5 1,7 5 000 000 0 5 000 000
Norges Bank 1,5 1,7 4 962 203 0 4 962 203
Polaris Capital Management 1,1 1,3 3 732 700 0 3 732 700
Olof Svenfelt 1,1 1,3 3 700 030 30 3 700 000
BlackRock 1,0 1,2 3 386 481 0 3 386 481
Thompson, Siegel & Walmsely LLC 0,9 1,1 3 233 300 0 3 233 300
Cloetta AB 0,9 1,1 3 213 561 0 3 213 561
Taiga Fund Management AS 0,9 1,1 3 200 000 0 3 200 000
De 15 största aktieägarna totalt 62,8 56,2 162 109 546 5 729 599 156 379 947
Övriga aktieägare 37,2 43,8 126 509 753 5 650 126 504 103
Totalt 100 100 288 619 299 5 735 249 282 884 050
Förvaltarregistrerade konton/aktieägare finns inte med i denna sammanställning
       
Källa: Monitor av Modular Finance AB, Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen,