Skip to content

Prospekt

Cloetta har under de senaste åren upprättat tre prospekt. 2013 offentliggjordes en emission av säkerställda företagsobligationer.  2012 genomförde Cloetta en företrädesemission med anledning av samgåendet med LEAF. Efter delningen av Cloetta Fazer, ansökte Cloetta 2009 om upptagande av handel av bolagets B-aktie på NASDAX OMX Stockholm AB. 

Prospektet 2013 är endast tillgängligt på engelska.