Skip to content

Prospekt Företrädesemission 2012

Samgåendet mellan Cloetta och LEAF kommer finansieras genom en företrädesemission om cirka 1 050 miljoner kronor med företrädesrätt för existerande innehavare av A-aktier och B-aktier i Cloetta (”Företrädesemissionen”), som garanteras av Malfors Promotor, CVC och Nordic Capital (indirekt genom LEAF Holding S.A.), samt genom en kreditfacilitet på fem år om 4,2 miljarder kronor hos Svenska Handelsbanken AB (publ).

Prospektet rörande företrädesemissionen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.