Skip to content

Årsstämma 2018

Årsstämma för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017 ägde rum måndagen den 16 april 2018 i Stockholm.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Totalt antal närvarande röster var 60 procent. Protokollet från årsstämman finns nedan.

Röstningsresultat

Ett antal utländska fonder som var företrädda vid stämman hade i förhand delgivit bolaget sina instruktioner för röstning avseende visa beslutsförslag. Resultatet redovisas i dokumentet Röstningsresultat Årsstämma 2018.