Skip to content

Cloettas års- och hållbarhetsredovisning 2023 publicerad

Cloettaett ledande konfektyrföretag i norra Europa och hemvist för några av de starkaste varumärkena på marknaden, är glada att meddela att Cloetta AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 idag har publicerats på Cloettas webbsida www.cloetta.com.

”De senaste åren har varit utmanande på grund av många makroekonomiska händelser, men vi har också fått tillfälle att visa på motståndskraften hos våra kärnkategorier och främsta varumärken.

Under 2020 anslöt Cloetta till Science Based Targets initiative och antog mål i linje med Parisavtalet. Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp av växthusgaser inom Scope 1, 2 och 3 med 46 procent till 2030 från basåret 2019.

Förra året gjorde vi ytterligare framsteg med klimatåtgärdsprogrammet genom att förbättra vår datainsamling i samarbete med partners i värdekedjan för våra utsläpp inom Scope 3 samt strukturerade våra initiativ för att öka takten i minskningen av våra utsläpp inom Scope 1 och 2”, säger VD och Koncernchef Henri de Sauvage-Nolting.

Utvalda framsteg inom hållbarhetsagendan

  • Cloettas veganska godisportfölj ökade avsevärt till 37% jämfört med 23% förra året. Totalt sett bibehöll vi över 90% återvinningsbara förpackningar.
  • De sammanlagda CO2e utsläppen minskade med cirka 10% jämfört med 2019 (basår).
  • Fortsatta insatser för att möjliggöra levnadsinkomster för kakaobönder och stötta kvinnor som skördar sheanötter i Västafrika.

Årsredovisningen finns tillgänglig både på engelska och svenska i pdf-format samt sammanfattad i en separat digital version. Årsredovisningen finns även tillgänglig på koncernens webbsida i European Single Electronic Format (ESEF). En tryckt version kommer att skickas per post till de aktieägare som har begärt det.

Informationen är sådan som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-11 08:00 CET.

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 766 96 59 40
ir@cloetta.com

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök www.cloetta.com/sv/media/.