Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2021

Försäljningen av Förpackade märkesvaror fortsatte överträffa 2019 års nivåer tack vare stark marknadsföring, och lösviktsaffären var nära break-even för helåret drivet av marginalstärkande initiativ. Utdelningsförslaget är i linje med nivån före pandemin och motiverat av ett sunt kassaflöde och stark balansräkning.

Bokslutskommuniké 2014 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 262 Mkr (175).

Delårsrapport kvartal 4, oktober – december 2014

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9,6 procent till 1 579 Mkr (1 441) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 3,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 262 Mkr (175).

Bokslutskommuniké 2013 – Presentation

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 2,6 procent till 1 441 Mkr (1 404) inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 1,0 procent.