Skip to content

Års- och hållbarhetsredovisningar

Cloetta AB förvärvade den 16 februari 2012 LEAF Holland B.V. Affären har redovisats som ett omvänt förvärv ur ett koncernredovisningsperspektiv, där LEAF är den redovisningsmässiga förvärvaren och Cloetta den legala förvärvaren. Av den anledningen finns både Cloettas och LEAFs årsredovisningar nedan.

Årsredovisningarna för Cloetta under åren 2009–2011 avser räkenskapsår 1 september – 31 augusti medan LEAFs årsredovisningar 2009-2011 avser räkenskapsår 1 januari – 31 december. Cloettas årsredovisning för 2008 omfattar ett förkortat räkenskapsår 1 januari – 31 augusti 2008.

Cloettas första årsredovisning för det nya bolaget för 2012 avser räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012.

12 mars, 2020 Års- och hållbarhetsredovisning 2019
13 mars, 2019 Års- och hållbarhetsredovisning 2018
8 mars, 2018 Års- och hållbarhetsredovisning 2017
9 mars, 2017 Års- och hållbarhetsredovisning 2016
7 februari, 2012 LEAF Årsredovisning 2011
28 november, 2011 Årsredovisning 2011
23 mars, 2011 LEAF Årsredovisning 2010
26 november, 2010 Årsredovisning 2010
23 mars, 2010 LEAF Årsredovisning 2009
27 november, 2009 Årsredovisning 2009